CCNP sertifikati

CCNP sertifikacija se u networking zajedinici već dugo vremena smatra preferencijalnom za kandidatne sa najmanje godinu dana profesionalnog iskustva i za one koji su motivisani da dalje napreduju u cilju ostvarivanja novih veština i znanja sve sa ciljem upravljanja i održavanja sve kompleksnije mrežne infrastrukture i mrežnih rešenja. Cisco se pobrinuo da ovog puta svoje tehničke kurseve ažurira u skladu sa potrebama na tržištu kao i novim tehnologijama koje su se pojavile u svetu mrežnih tehnologija.

Saznaj više.

CCNP Preduslovi

U skladu sa trenutnim Cisco sertifikacionim uslovima, CCENT ili CCNA sertifikat više nije preduslov za ostvarivanje nijednog CCNP sertifikata. Po novom programu, postoji samo jedan CCNA sertifikat koji predstavlja uvod u širok spektar mrežnih tehnologija koje se detaljno obrađuju u okviru respektivnih CCNP programa. Posledično, kandidati su sada u mogućnosti da direktno krenu da se spremaju za polaganje CCNP individualnih ispita i čim se stvore uslovi za ostvarivanje CCNP sertifikata, kandidati ostvaruju pravo na CCNP sertifikat, a da prethodno ne moraju da ostvare CCNA nivo.

CCNP Ispiti

Kandidati koji žele da steknu CCNP sertifikat moraju da polože dva različita ispita u okviru respektivnog CCNP usmerenja:

  • Jedan technology core ispit koji pokriva osnove tog tehnološkog usmerenja – npr. u okviru CCNP Enterprise to je ENCOR ispit, u okviru CCNP Security to je SCOR ispit.
  • Jedan concentration ispit koji predstavlja detaljnije pokrivanje određene tehnologije u okviru usmerenja – npr. u okviru CCNP Enterprise postoje 6 concentration ispita od kojih se bira SAMO JEDAN (ENARSI, ENSDWI, ENSLD, ENWLSD, ENWLSI, ENAUTO)

U odnosu na prethodnu Cisco sertifikaciju, ovo je velika promena buduću da je za CCNP sertifikat bilo potrebno položiti najmanje 3 različita ispita, a za pojedina usmerenja i 4 ispita.

Osim toga, technology core ispit predstavlja i preduslov za prijavu i polaganje CCIE Lab ispita, što je u prethodnom sistemu bio CCIE Written ispit za individualno tehnološko usmerenje.

Što se tiče sticanja sertifikata, za svaki pojedinačni ispit koji se položi se stiče poseban Specialist sertifikat u zavisnosti od ispita koji se položi. Samim tim, Cisco je uveo i nivo koji je između Associate i Professional nivoa, a to je Specialist nivo u okviru koga je moguće steći sertifikat polaganjem željenog ispita. Na primer, polaganjem technology ispita ENARSI koji pokriva napredne tehnike rutiranja u okviru CCNP Enterprise usmerenja, kandidat stiče sertifikat – Cisco Certified Specialist – Enterprise Advanced Infrastructure Implementation.

CCNP resertifikacija

U skladu sa novim Cisco sertifikacionim sistemom, pravila resertifikacije su se takođe nešto promenila. Period resertifikacije CCNP sertifikata je ostao 3 godine, ali kako bi se resertifikovao kandidat koji poseduje CCNP sertifikat potrebno je nešto od sledećeg:

  • Položiti bilo koji tehnološki Core ispit
  • Položiti bilo koja dva profesionalna concentration ispita
  • Položiti bilo koji CCIE Lab ispit

Ispiti u okviru RCUB mrežne akademije

U okviru RCUB mrežne akademije možete pohađati sledeće kurseve:

CCNP Enterprise:

Core ispit:
350-401 ENCOR Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)
Concentration ispit:
300-410 ENARSI Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)

CCNP Security:

Core ispit:
350-701 SCOR Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR)
Concentration ispiti:
300-710 SNCF Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW)
300-715 SISE Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (SISE)
300-720 SVPN Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks (SVPN)

 

Comments are closed.