Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR)

Kurs za pripremu ispita Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR) obezbeđuje stizanje znanja koje su potrebne za senior inženjerske nivoe kao i security uloge u okviru organizacija. U okviru ovog kursa, potrebno je da se savladaju veštine i tehnologije u cilju implementacije Cisco security rešenja koja obezbeđuju napredne zaštite od pretnji i cyber napada. Osim toga, polaznici če da nauče kako se obezbeđuju mreže, cloud, content, krajnji uređaji, pristup mreži, vidljivost u okviru mreže. Ovaj kurs sadrži i hands-on pristup koji podrazumeva implementaciju Cisco Firepower® Next-Generation Firewall i Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) firewall uređaja kroz konfiguraciju pristupnih politika, 802.1x autentifikacija i slično. Dodatno, polaznici će moći da se upoznaju i sa novim security rešenjima iz Cisco portofila kao što su Cisco Stealthwatch® Enterprise.

Trajanje kursa podrazumeva 80 časova sa sertifikovanim Cisco instruktorom i neograničen 24/7 pristup labaratorijskom okruženju tokom trajanja kursa.

Ovaj kurs obezbeđuje pripremu za polaganje Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (350-701 SCOR) ispita koji je deo 3 nova sertifikata:

• CCNP® Security
• CCIE® Security
• Cisco Certified Specialist – Security Core*

*sertifikat koji se direktno ostvaruje polaganjem SCOR ispita

Preduslov za kurs

U cilju lakšeg savladavanja materijala koji je predmet SCOR kursa, a samim tim i nadogradnja tog znanja, preporučeno je sledeće:

–      Veštine i znanje koje su ekvivalentne Cisco CCNA kursu i sertifikatu
–      Poznavanje TCP/IP steka
–      Poznavanje Windows OS
–      Poznavanje Cisco IOS rada kao i mrežnih koncepta
–      Osnove mrežne bezbednosti

Cilj kursa

Nakon uspešnog završetka kursa, polaznici će biti u mogućnosti da realizuju sledeće:

 • Opis koncepta informacione bezbednosti i strategija u okviru mrežne infrastrukture
 • Funkcionalni opis TCP/IP, mrežnih, aplikativnih i endopoint napada
 • Opis kako security tehnologije u zajedničkom delovanju čuvaju mrežu od napada
 • Implementacija pristupne politike na Cisco ASA i na Cisco Firepower Next-Generation Firewall
 • Opis i implementacija osnovne email zaštite koje obezbeđuje Cisco Email Security Appliance (ESA)
 • Opis i implementacija web zaštite koje obezbeđuje Cisco Web Security Appliance (WSA)
 • Opis Cisco Umbrella security funkcionalnosti, modela implementacije, upravljanje politikama i konzolom
 • Uvod u VPN kao i funkcionalni ipis kriptografskih rešenja i algoritama
 • Opis Cisco site-to-site rešenja konektivnosti kao i način implementacije Cisco IOS Virtual Tunnel Interface (VTI) point-to-point IPSEC VPN rešenja, kao i point-to-point IPSEC VPN rešenja na Cisoc ASA i Cisco Firepower Next-Generation Firewall (NGFW)
 • Funkcionalni opis i implementacija 802.1X i Extensible Authentication Protocol (EAP) autentifikacije
 • Osnove obezbeđivanja endpoint hostova kao i opis Advanced Malware Protection (AMP) kao funkcionalnosti za endpoint zaštitu iz Cisco portfolia
 • Analiza različitih mogućnosti odbrana na Cisco uređajima koji realizuju control i management plane
 • Funkcionalni opis Cisco Stealthwatch Enterprise and Stealthwatch Cloud rešenja
 • Opis osnova cloud computing-a i cloud napada kao i načine obezbeđivanja istih

Comments are closed.