Šta vam nudimo?

Prijavljivanje za novi ciklus CCNA programa – 14.02.2024. godine
 
Prijavljivanje za novi ciklus CCNA programa – 14.02.2024. godine
U toku je formiranje grupe za CCNA kurs koji startuje 14. februara 2024. godine. CCNA obuka okvirno traje 6 meseci. Predavanja će biti održavana 2 puta nedeljno, ponedeljkom i sredom u terminu od 17 do 21 časova. Omogućena je obuka putem servisa za učenje na daljinu. Sva predavanja se snimaju, tako da studenti koji su sprečeneni da…
Prijavljivanje za novi ciklus CCNP Enterprise programa – 20.02.2024. godine
 
Prijavljivanje za novi ciklus CCNP Enterprise programa – 20.02.2024. godine
U toku je formiranje grupe za CCNP kurs koji startuje 20. februara 2024. godine. CCNP obuka okvirno traje 4 meseca. Predavanja će biti održavana 2 puta nedeljno, utorkom i četvrtkom u terminu od 17 do 21 časova. Omogućena je obuka putem servisa za učenje na daljinu. Sva predavanja se snimaju, tako da studenti koji su sprečeneni da prisustvuju…
Prijavljivanje za novi ciklus CCNP Security programa
 
Prijavljivanje za novi ciklus CCNP Security programa
U toku je prijavljivanje za novi ciklus CCNP Security programa! Datum početka novog programa zavisi od trenutka formiranja grupe. CCNP Security sertifikat se stiče polaganjem minimum 2 ispita i za svaki od tih ispita postoji odgovarajući kurs čiji je program usklađen sa zahtevima pojedinačnih ispita koji su potrebni za sticanje CCNP Security sertifikata. Preporuka je da kandidati koji…
Networking Academy program Iskusni instruktori
Cisco Networking Academy je program razvoja stručnog znanja i veština u oblasti modernih poslovnih računarskih mreža i komunikacija. Kursevi su osmišljeni da prate kompletan razvojni put ICT profesionalaca – od početnog nivoa koji ne zahteva nikavo tehničko predznanje, pa do eksperata u ovoj oblasti. Kurseve sprovode sertifikovani Cisco instruktora nivoa CCIE ili CCNP, koji pored rada na prenošenju svog znanja polaznicima kurseva, aktivno učestvuju u inženjerskom radu na razvoju i održavanju poslovnih računarskih mreže, čime poseduju iskustvo i praktične veštine vezano za teme o kojima predaju.
Hibridna nastava – fizički i onlajn Savremen nastavni sadržaj
Osim fizičkog prisustva u učionici, kurseve je moguće pratiti i putem veb-konferencijskog alata. Usluga je dostupna preko računara, tableta, laptopa ili mobilnog telefona. Predmet kurseva se odnosi na aktuelne tehnologije koje se često sreću u poslovnoj praksi. Nastavni materijal, sa opisom teorijskih principa i velikim brojem praktičnih primera, izrađen je na Engleskom jeziku u interaktivnoj multimedijalnoj formi.
Rad na pravoj opremi Virtuelna laboratorija
Laboratorija je projektovana tako da zadovoljava visok kvalitet nastave. Svim uređajima je omogućen udaljeni (remote) pristup i On/Off opreme u režimu 7/24. Laboratorija sadrži i kompletnu opremu za kabliranje i merenje karakteristika LAN mreže. Naša virtuelna laboratorija koja je dostupna u režimu 7/24 tokom trajanja kurs, u potpunosti simulaciju rad prave opreme i namenjena je za vežbanje konfiguracije, dizajniranja, testiranja i nalaženja grešaka u računarskim mrežama.
Računarski centar Univerziteta u Beogradu © 2021