Laboratorija

Laboratorija u sastavu RCUB mrežne akademije sadrži komunikacione uređaje (svičevi, ruteri) i drugu opremu neohodnu za sprovođenje praktičnog dela nastave na CCNA i CCNP kursevima.

Polaznicima su na raspolaganju lap-top računari koji osim za praćenje nastave služe i za pristup komunikacionom uređajima u laboratoriji. Osim fizičkog pristupa laboratorijskoj opremi, tokom trajanja kursa polaznicima se omogućava i udaljeni pristup fizičkoj opremi u režimu 24/7 radi samostalnog rada i vežbanja.

Routeri i svičevi su smešteni u rek ormane sa peč panelima na kojima se završava horizontalno kabliranje unutar laboratorije. Time se omogućava da studenti u realnim uslovima mogu da rade sledeće:

  • Strukturno kabliranje lokalnih računarskioh mreža (LAN)
  • Testiranje ispravnosti i merenje karakteristika kablovske infrastrukture
  • Povezivanje komunikacionih uređaja (svičeva i rutera)
  • Fizičke intervencije na komunikacionim uređajima
  • Konfigurisanje komunikacionih uređajima putem konzolnog ili udaljenog pristupa
  • Provera ispravnosti rada celokupne mrežne infrastrukture.

Osim fizičke laboratorije sa stvarnim uređajima, polazncima RCUB mrežne akademije se stavlja na raspolaganje i virtuelna laboratorija preko udaljenog pristupa u režimu 24/7. Na ovaj način svaki polaznik dobija sopstveni virtuelni prostor sa platformom za simulaciju rada mrežne opreme. Kroz ovu platformu je moguće sagledati kompletno funkcionisanje računarskih mreža, počevši od osnova do naprednih funkcionalnosti, aplikacija i servisa, dok se istovremeno ostvaruje prilika za sticanje praktičnog iskustva u radu sa Cisco opremom. Ovakav pristup polaznicima omogućava da na izuzetno fleksibilan način organizuju svoj rad na učenju, dizajniranju, testiranju i nalaženju grešaka u računarskim mrežama. 

Comments are closed.