Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)

Kurs za pripremu ispita Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) obezbeđuje nivo znanja i veština koje su potrebne u cilju instalacije, konfiguracije, troubleshooting-a i upravljanje enterprise žičnim i bežičnim mređama. U okviru ovog kursa pokriveni su napredne tehnologije u okviru domena rutiranja i infrastrukture, samim tim proširujući teme koje su pokrivene u okviru Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) kursa.

Trajanje kursa podrazumeva 50 časova sa sertifikovanim Cisco instruktorom i neograničen 24/7 pristup labaratorijskom okruženju tokom trajanja kursa.

Ovaj kurs obezbeđuje pripremu za Implementing Cisco® Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI) ispita i koji predstavlja koncentracioni ispit u cilju postizanja sledećih sertifikata:

• CCNP® Enterprise*
• Cisco Certified Specialist – Enterprise Advanced Infrastructure Implementation**

*sertifikat koji se stiče polaganjem ENCOR i opciono ENARSI
**sertifikat koji se direktno ostvaruje polaganjem ENARSI ispita

Preduslov za kurs

U cilju lakšeg savladavanja materijala koji je predmet ENARSI kursa, a samim tim i nadogradnja tog znanja, preporučeno je sledeće:

–      Razumevanje mrežnih osnova
–      Poznavanje LAN implementacije
–      Osnovno razumevanje upravljanja mrežnim uređajima
–      Osnovno razumevanje obezbeživanja mrežnih uređaja
–      Osnovno razumevanje mrežne automatizacije

Preporučeno je da polaznici ovog kursa imaju odslušane sledeće kurseve:

–      CCNA Implenenting and Administering Cisco Solutions
–      Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

Cilj kursa

Nakon uspešnog završetka kursa, polaznici će biti u mogućnosti da realizuju sledeće:

 • Konfiguracija klasičnog Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) kao i named EIGRP verzije za IPv4 i IPv6
 • Optimizacija klasičnog EIGRP i named EIGRP verzije za IPv4 i IPv6.
 • Troubleshooting klasičnog EIGRP i named EIGRP verzije za IPv4 i IPv6
 • Konfiguracija Open Shortest Path First (OSPF)v2 i OSPFv3 u IPv4 i IPv6 okruženjima
 • Optimizacija OSPFv2 i OSPFv3 ponašanja
 • Troubleshooting OSPFv2 i OSPFv3
 • Implementacija redistribucije rutiranja i filtriranje routing informacija
 • Troubleshooting redistribucije
 • Implementacija kontrole putanje paketa posredstvom Policy-Based Routing (PBR) and IP service level agreement (SLA)
 • Konfiguracija Multiprotocol-Border Gateway Protocol (MP-BGP) u IPv4 i IPv6 okruženjima
 • Optimizacija MP-BGP za IPv4 i IPv6
 • Opis osnovnih funkcija Multiprotocol Label Switching (MPLS)
 • Opis ahirekture MPLS VPN
 • Funkcionalnosti rutiranja u okviru MPLS VPN servisa
 • Detaljna analiza paketskog transporta u okviru MPLS VPN okruženja
 • Implementacija Cisco IOS Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
 • Implementacija DHCP
 • Opis alata koji su naraspolaganju u cilju obezbeđivanja IPv6 default gateway-a

Comments are closed.