Kursevi

Cisco CCNA Implenenting and Administering Cisco Solutions kurs je namenjen polaznicima koji imaju cilj da dobiju posao na nižim i srednjim pozicijama u ICT industriji ili za one koji žele da ostvare znanje o mrežama kako bi održali korak sa rapidnim razvojem ICT implementacije u drugim granama poslovanja. 

Cisco CCNP sertifikacija se u networking zajedinici već dugo vremena smatra preferencijalnom za kandidatne sa najmanje godinu dana profesionalnog iskustva i za one koji su motivisani da dalje napreduju u cilju ostvarivanja novih veština i znanja sve sa ciljem upravljanja i održavanja sve kompleksnije mrežne infrastrukture i mrežnih rešenja. Cisco se pobrinuo da ovog puta svoje tehničke kurseve ažurira u skladu sa potrebama na tržištu kao i novim tehnologijama koje su se pojavile u svetu mrežnih tehnologija.

Comments are closed.