Cena

CCNA kursCCNP Enterprise kursCCNP Security kursevi

Cena CCNA kursa bez PDV-a iznosi:

 • 990 evra za studente osnovnih studija Univerziteta u Beogradu i zaposlene na Univerzitetu u Beogradu
 • 1230 evra za sve ostale polaznike

Način plaćanja:

 • U dinarima po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne banke Srbije na dan izdavanja uplatnice ili računa, uvećano za 20% PDV-a
 • U celini ili na 3 rate

Mogući popusti:

 • 5% popusta u slučaju plaćanja celokupnog iznos (bez rata)
 • 10% popusta za 3 ili više polaznika iz jedne institucije

Napomena: Popusti se ne mogu spajati.

Sa uspešnim završetkom ovog kursa stiče se pravo na vaučer minimum 50% popusta na cenu polaganja ispita u nekom od licenciranih testing centara.

Prijavi se! 

Cena CCNP Enterprise kursa bez PDV-a iznosi:

 • 1760 evra

Način plaćanja:

 • U dinarima po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne banke Srbije na dan izdavanja uplatnice ili računa, uvećano za 20% PDV-a.
 • U celini ili na 2 rate

Mogući popusti:

 • 5% popusta u slučaju plaćanja celokupnog iznos (bez rata)
 • 10% popusta za 3 ili više polaznika iz jedne institucije
 • 10% popusta za polaznike CCNA kursa RCUB mrežne akademije

Napomena: Popusti se ne mogu spajati.

Prijavi se! 

Cena pojedinačnog kursa u okviru CCNP Security programa bez PDV-a iznosi:

 • 1100 evra

Način plaćanja:

 • U dinarima po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne banke Srbije na dan izdavanja uplatnice ili računa, uvećano za 20% PDV-a.
 • U celini

Mogući popusti:

 • 5% popusta u slučaju prijave na 2 ili više CCNP Security kurseva
 • 10% popusta za 3 ili više polaznika iz jedne institucije
 • 10% popusta za polaznike CCNA ili CCNP kurseva RCUB mrežne akademije

Napomena: Popusti se ne mogu spajati.

Prijavi se! 

 

 

Comments are closed.