Prijavljivanje za novi ciklus CCNP Security programa

U toku je prijavljivanje za novi ciklus CCNP Security programa!

Datum početka novog programa zavisi od trenutka formiranja grupe.

CCNP Security sertifikat se stiče polaganjem minimum 2 ispita i za svaki od tih ispita postoji odgovarajući kurs čiji je program usklađen sa zahtevima pojedinačnih ispita koji su potrebni za sticanje CCNP Security sertifikata. Preporuka je da kandidati koji se prijavljuju za CCNP kurseve poseduju znanje ili opciono CCNA sertifikat koji podrazumeva da je kandidat prethodno savladao osnovnu problematiku mrežnih tehnologija i da je spreman za dalju nadogradnju koja se nudi ovim kursevima.  Kurs je zasnovan na hands-on pristupu i raspoloživim e-learning materijalima sa posebnim osvrtom na praktičnu primenu i sticanje iskustva u cilju razvoja network security veština.

CCNP Security sertifikat se sastoji iz polaganja dva ispita i to technology core – SCOR ispita i jednog od 6 concentration ispita (SNCF, SISE, SESA, SWSA, SVPN, SAUTO)

CCNP Security kurs se odvija uz prisustvo instruktora (intructor-led) i predstavlja jedinstveni kurs koji se nudi u okviru Cisco Networking Academy programa s obzirom da se u celosti bazira na veoma bitnom aspektu današnjeg networking-a, a to je mrežna bezbednost.  Shodno sve češćim zahtevima i potrebama polaznika, RCUB je omogućio online pohađanje kursa.

U okviru RCUB mrežne akademije možete slušate sledeće ispite:

CCNP Security:

Core ispit:
350-701 SCOR Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR)
Concentration ispiti:
300-710 SNCF Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW)
300-715 SISE Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (SISE)
300-720 SVPN Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks (SVPN)

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže.

Comments are closed.