CCNA sertifikacija

Cisco CCNA Implenenting and Administering Cisco Solutions kurs je namenjen polaznicima koji imaju cilj da dobiju posao na nižim i srednjim pozicijama u ICT industriji ili za one koji žele da ostvare znanje o mrežama kako bi održali korak sa rapidnim razvojem ICT implementacije u drugim granama poslovanja. CCNA kurs konsolidovano i sveobuhvatno pokriva teme vezane za mreže, počevši od osnova do naprednih funkcionalnosti, aplikacija i servisa, dok se istovremeno ostvaruje prilika za sticanje praktičnog iskustva koji se ogleda u radu sa Cisco opremom.

Kurs podrazumeva 200 časova teorijske i praktične obuke sa sertifikovanim Cisco instruktorom koja obezbeđuje studentima sticanje veština potrebnih za konfiguraciju mrežnih uređaja.

Materijal za CCNA kurs se nalazi u interaktivnoj multimedijalnoj formi, i studentima je dostupan preko Interneta. Oko 80% sadržaja kursa se bavi opštim mrežnim tehnologijama i protokolima, dok je preostalih 20% vezano za Cisco opremu.

CCNA Implenenting and Administering Cisco Solutions kurs se sastoji od 3 kursa tj.semestra.

Sadržaj sva 3 kursa omogućava polaznicima da ostvare neophodne veštine i da izgrade odgovarajuće polazno znanje u cilju ostvarivanja uspeha u ICT bliskim granama.

Praktični rad podrazumeva rad kako na realnoj opremi, tako i na Cisco Packet Tracer softveru.

Pregled pojedinačnih kurseva sadržanih u okviru CCNA Implenenting and Administering Cisco Solutions plana programa je dat u nastavku.

CCNA1 – Introduction to Networks:

U okviru ovog kursa se polaznici upoznaju sa samim uvodom u arhitekturu, strukturu, funkcionalnost, komponente i modele Interneta i računarskih mreža. Struktura IP adresiranja kao i osnove Ethernet koncepta su detaljno objašnjeni kako bi se obezbedili jaki temelji za dalje praćenje kursa i upoznavanje sa osnovama rada IP komunikacije. Do kraja ovog kursa, polaznici će biti u stanju da projektuju manje LAN mreže, da vrše osnovne konfiguracije rutera i svičeva, kao i da vrše planiranje IP adresiranja.

Polaznici koji budu završili ovaj kurs će biti u stanju da izvršavaju sledeće funkcije koje se tiču mreža:

 • Razumevanje i opisivanje uređaja i servisa kao gradivnih elemenata komunikacije u računarskim mrežama;
 • Razumevanje koncepta protokolskih slojeva u računarskim mrežama;
 • Razumevanje važnosti adresiranja na različitim protokolskim slojevima u IPv4 i IPv6 okruženjima;
 • Projektovanje, određivanje i primena subnet maskiranja i adresiranja u IPv4 i IPv6 mrežama;
 • Razumevanje Ethernet koncepta u smislu medijuma, servisa i funkcija;
 • Projektovanje i implementacija jednostavne Ethernet mreže koja se sastoji od rutera i svičeva;
 • Korišćenje Cisco command-line interface (CLI) komandi u cilju realizacije jednostavnih operacija na ruterima i svičevima;
 • Korišćenje generalnih aplikacija u cilju verifikacije mrežne operativnosti i analize saobraćaja.

CCNA2 – Switching, Routing and Wireless Essentials:

U okviru ovog kursa se polaznici upoznaju sa samim uvodom u arhitekturu, komponente, i način rada rutera i svičeva u manjem mrežnom okruženju. Dodatno se detaljnije obrađuje način konfiguracije rutera i svičeva kako bi se realizovale osnovne funkcionalnosti. Nakon ovog kursa, polaznici će biti u stanju da konfigurišu rutere i svičeve, da rešavaju probleme koji su vezani za njih, kao i da budu sposobni da reše česte greške sa STP, FHRP, EtherChannel, DHCP, VLAN-ovima i inter-VLAN ruturanjem kako u IPv4 tako i u IPv6 mrežama. Osim toga, detaljno će biti upoznati sa znanjem i veštinama koji su potrebni da se izvrši implementacija WLAN u okviru malih i srednjih mreža.

Polaznici koji budu završili ovaj kurs će biti u stanju da izvršavaju sledeće funkcije koje se tiču mreža:

 • Razumevanje osnovnog koncepta rada Cisco svičeva;
 • Zaštita administrativnog pristupa, kao i unapređivanje sistema zaštite na Cisco uređajima;
 • Razumevanje strukture rutera kao i elemenata koji su neophodni za funkciju rutiranja kao što su tabele rutiranja i proces pretraživanja ruta;
 • Razumevanje VLAN koncepta kao načina kreiranja logičke separacije u mrežama zajedno sa rutiranjem;
 • Razumevanje rada dinamičkih protokola rutiranja, uključujući pregled distance vector i link-state protokola rutiranja;
 • Konfiguracija i rešavanje problema vezanih za statičko rutiranje;
 • Implementacija WLAN mreže korišćenjem wireless rutera i Wireless LAN Controller (WLC);
 • Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) u IPv4 i IPv6 okruženju;
 • Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za tehnologije kao što su VLAN, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Plus Protocol (PVST+), i EtherChannel;
 • Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za first hop redundancy protocols (FHRP).

CCNA3 – Enterprise Networking, Security, and Automation

U okviru ovog kursa se polaznici upoznaju sa samim uvodom u arhitekturu, komponente, i način rada rutera i svičeva u nešto većem i kompleksnijem mrežnom okruženju. Polaznici će naučiti način konfiguracije rutera i svičeva kako bi se realizovale naprednije funkcionalnosti. Nakon završenog kursa, polaznici će biti u mogućnosti da konfigurišu rutere i svičeve, kao i da rešavaju probleme vezane za single-area OSPF, multiarea OSPF, ACL kao u IPv4 tako i IPv6 mrežnom okruženju. U okviru ovog kursa se polaznici mogu upoznati sa WAN tehnologijama i mrežnim servisima koje zahtevaju aplikacije u kompleksnim mrežama. Ovaj kurs omogućava polaznicima da razumeju kriterijum selekcije mrežnih uređaja i WAN tehnologija koji su potrebni kako bi se ispunili mrežni zahtevi u pogledu aplikacionih potreba. Osim prethodnog, kroz kurs se mogu naučiti veštine koje su potrebne za implementaciju virtual private network (VPN) servisa u kompleksnim mrežama.

Polaznici koji budu završili ovaj kurs će biti u stanju da izvršavaju sledeće funkcije koje se tiču mreža:

 • Konfiguracija i rešavanje problema vezanih za OSPF rutiranje;
 • Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema Network Address Translation (NAT);
 • Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema access control lists (ACL) u IPv4 i IPv6 okruženju;
 • Razumevanje relevantnih prinicpa mrežne bezbednosti kao i upoznavanje sa raspoloživim alatima, uređajima i konfiguracijama u kontekstu mrežne bezbednosti;
 • Pregled načina funkcionisanja i prednosti VPN i tunelovanja;
 • Osnove IPsec-a, razumevanje site-to-site IPsec VPN-ova;
 • Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za serijske veze;
 • Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za širokopojasne servise;
 • Upoznavanje sa QoS zahtevima za uobičajene tipove mrežnih aplikacija;
 • Razumevanje karakteristika mrežne virtuelizacije;
 • Razumevanje mrežne automatizacije zasnovane na politici upravljanja mrežom putem open API elemenata;
 • Upoznavanje sa novim alatima koji smanjuju manuelni pristup okrenut uredjajima, omogućavajući automatizaciju, programiranje i upravljanje velikog broja mrežnih uređaja (kako fizičkih tako i virtuelnih ) iz centralnog mesta;
 • Upravljanje mrežama kroz proces monitoringa posredstvom syslog, SNMP i NetFlow protokola.

Polaznici koji budu završili ovaj kurs će biti u stanju da izvršavaju sledeće funkcije koje se tiču mreža:

 • Razumevanje i opisivanje različitih WAN tehnologija i njihovih prednosti i mana;
 • Pregled načina funkcionisanja i prednosti VPN i tunelovanja;
 • Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za serijske veze;
 • Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za širokopojasne servise;
 • Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za proces tunelovanja;
 • Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih zaNetwork Address Translation (NAT);
 • Upravljanje mrežama kroz proces monitoringa posredstvom syslog, SNMP i NetFlow protokola.

Comments are closed.