SNCF – Securing Networks with Cisco Firepower

Ovaj kurs obezbeđuje pripremu za polaganje stručnog ispita SNCF – Securing Networks with Cisco Firepower, što obuhvata trening za primenu i upravljanje Cisco Firepower® Threat Defense sistema.

Program kursa se odnosi na Cisco Firepower Threat Defense tehnologiju, koja se ovladava kroz kombinaciju teoretskog i praktičnog (hands-on) pristupa, počevši od inicijalizacije uređaja, pa do konfiguracije rutiranja, high availability funkcija, migracije sa ASA na FTD uređaje, NAT tehnika itd. U okviru ovog kursa, polaznici će dodatno naučiti kako da primenjuju napredne funkcionalnosti kontrole saobraćaja, NAT, NGFW i NGIPS, detekcija tipova fajlova, malware detekcija, primena network intelligence, site-to-site i remote access VPN, kao i SSL sigurnosnog protokola.

Trajanje kurs iznosi 80 časova u izvođenju sertifikovanog Cisco instruktora CCIE nivoa, i to 40 časova predavanja i 40 časova online rada u labaratorijskom okruženju tokom trajanja kursa.

Predznanje poželjno za lakše savladavanje ovog kursa podrazumeva poznavanje osnovnih principa i tehnologija ostvarivanja sigurnosti u mrežnim infrastrukturama, što je predmet SCOR kursa, kao i znanje i iskustvo u radu sa firewall, VPN i IPS uređajima.

Sadržaj kursa obuhvata sledeće celene:

 • Upoznavanje sa osnovnim konceptima NGIPS i NGFW tehnologijom kao i Cisco Firepower Threat Defense sistemom
 • Inicijalizacija Cisco FTD uređaja kroz inicijalnu konfiguraciju i podešavanje
 • Upravljanje saobraćajem i implementacija QoS pravila na Cisco FTD
 • Implementacija NAT na Cisco FTD
 • Discovery funkcija posredstvom Cisco Firepower u cilju identifikacije hostova, aplikacija i servisa
 • Funkcionisanje, korisćenje i implementatciona procedura za access control politike
 • Osnovne procedure i koncepti za implementaciju security intelligence funkcija
 • Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Networks, kao i procedure za implementaciju naprednih malware zaštita
 • Implementacija i upravljanje intrusion politikama
 • Implementacija i upravljanje site-to-site VPN komponentama, kao i remote-access VPN i SSL VPN posredstvom Cisco Anyonnect klijenta

Cisco sertifikati koji podrazumevaju polaganje ovog ispit su sledeći:

 • CCNP Security
 • Cisco Certified Specialist – Network Security Firepower certifications  (direktno se stiče polaganjem SNCF ispita)

Comments are closed.