SCOR – Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies

Ovaj kurs obezbeđuje pripremu za polaganje stručnog ispita  SCOR – Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies, što podrazumeva znanje i veštine potrebne inženjerima zaduženim za sprovođenje sigurnosti u poslovnim mrežama.

Program kursa pokriva tehnologije u cilju implementacije Cisco security rešenja koja obezbeđuju napredne tehnike zaštite od sajber pretnji i napada, kroz zaštitu mreže, cloud sistema, krajnjih uređaja i sadržaja koji se prenosi kroz mrežu. Posebna pažnja je posvećena demonstraciji rada (hands-on) sa Cisco Firepower® Next-Generation Firewall i Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) firewall uređajima kroz konfiguraciju pristupnih politika, 802.1x autentifikaciju i slično. Dodatno, polaznici će da se upoznaju i sa novim sigurnosnim rešenjima iz Cisco portofilija, kao što su Cisco Stealthwatch® Enterprise alat.

Trajanje kurs iznosi 80 časova predavanja i vežbi sa sertifikovanim Cisco instruktorom CCIE nivoa, uz pristup laboratorijskom okruženju tokom trajanja kursa u režimu 24/7.

Predznanje poželjno za lakše savladavanje programa ovog kursa odgovara CCNA nivuo znanja i veština, a što se posebno odnosi na poznavanje sledećeg:

 • Mrežni koncepti iz TCP/IP steka tehnologija
 • Cisco IOS i rad sa Cisco uređajima
 • Windows OS
 • Osnove mrežne bezbednosti

Sadržaj kursa obuhvata sledeće celene:

 • Opis koncepta informacione bezbednosti i strategija u okviru mrežne infrastrukture
 • Funkcionalni opis TCP/IP, mrežnih, aplikativnih i endopoint napada
 • Opis kako sigurnosne tehnologije u zajedničkom delovanju čuvaju mrežu od napada
 • Implementacija pristupne politike na Cisco ASA i na Cisco Firepower Next-Generation Firewall
 • Opis i implementacija osnovne email zaštite koje obezbeđuje Cisco Email Security Appliance (ESA)
 • Opis i implementacija web zaštite koje obezbeđuje Cisco Web Security Appliance (WSA)
 • Opis Cisco Umbrella security funkcionalnosti, modela implementacije, upravljanje politikama i konzolom
 • Uvod u VPN, sa funkcionalnim opisom kriptografskih algoritama i rešenja
 • Opis Cisco site-to-site rešenja konektivnosti, sa implementacijom Cisco IOS Virtual Tunnel Interface (VTI) point-to-point IPSEC VPN rešenja, kao i point-to-point IPSEC VPN rešenja na Cisco ASA i Cisco Firepower Next-Generation Firewall (NGFW)
 • Funkcionalni opis i implementacija 802.1X i Extensible Authentication Protocol (EAP) autentifikacije
 • Osnove obezbeđivanja endpoint hostova, Advanced Malware Protection (AMP), kao funkcionalnosti za endpoint zaštitu iz Cisco portfolija
 • Analiza različitih mogućnosti odbrana na Cisco uređajima koji realizuju control i management plane
 • Funkcionalni opis Cisco Stealthwatch Enterprise and Stealthwatch Cloud rešenja
 • Opis osnova cloud computing-a i cloud napada, kao i načine obezbeđivanja zaštite od istih

Cisco sertifikati koji podrazumevaju polaganje ovog ispit su sledeći:

 • CCNP Security
 • CCIE Security
 • Cisco Certified Specialist – Security Core (direktno se stiče polaganjem SCOR ispita)

Comments are closed.