ENCOR – Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies

U trajanju od 50 časova, ovaj modul obezbeđuje nivo znanja i veština koje su potrebne u cilju konfiguracije, troubleshooting-a i upravljanje kablovskim i bežičnim poslovnim mrežama, uključujući i principe sigurnosti, kao i pojedine napredne tehnologije, poput SD-Access i SD-WAN.

U okviru modula, detaljno su obuhvaćene sledeće oblasti:

 • Ilustracija i detaljno objašnjenje hijerarhijskog mrežnog dizajna i arhitekture posredstvom access, distribution i core slojeva
 • Komparacija i razlika različitih hardverskih i sotverskih svičing mehanizama i svičing operacija kroz definisanje Ternary Content Addressable Memory (TCAM) i Content Addressable Memory (CAM) i dovođenje u kontekst sa procesnim, fast i Cisco Express Forwarding konceptom komutacije L2 paketa
 • Troubleshooting L2 konektivnosti posredstvom VLAN-ova i trunking-a
 • Implementacija redundantne L2 mreže koristeći STP protokol
 • Troubleshooting agregacije linkova posredstvom Etherchannel pristupa
 • Teoretski opis EIGRP funkcionalnosti, metrike i principa odabira najbolje putanje
 • Implementacija i optimizacija Open Shortest Path First (OSPF)v2 and OSPFv3 uključujući susedstva, tipove paketa, area, sumarizacije i filtiranje ruta za IPv4 i IPv6.
 • Implementacija External Border Gateway Protocol (eBGP) interdomenskog rutiranja, odabir pitanja kao i single i dual-homed rutiranje
 • Implementacija Hot Standby Routing Protocol (HSRP) and Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
 • Implementacija Internet konektivnosti u okviru enterprise (korporativnih) mreža posredstvom statičkog i dinamičkog Network Address Translation (NAT)
 • Opis virtualizacione tehnologije servera, svičeva i različitih mrežnih uređaja i komponenti
 • Implementacija overlay tehnologija kao što su Virtual Routing and Forwarding (VRF), Generic Routing Encapsulation (GRE), VPN, i Location Identifier Separation Protocol (LISP)
 • Opisivanje komponenti i osnovnih koncepta bežičnih mređa uključujući Radio Frequency (RF) i karakteristika antena kao definicije specifičnih bežičnih standarda.
 • Funkcionalni opis različitih bežičnih implementacinih modela uključujući autonomne Access Point (AP) implementacije kao i cloud dizajn u okviru centralizovane Cisco Wireless LAN Controller (WLC) arhitekture.
 • Funkcionalni opis bežičnog roaming-a i lokacijskih servisa
 • Opis komunikacije AP i WLC posredstvom konfiguracije i centralizovanog upravljanja
 • Konfiguracija i verifikacija Extensible Authentication Protocol (EAP), WebAuth, and Pre-shared Key (PSK) klijentske autentifikacije na WLC
 • Troubleshooting klijentske bežične konektivnosti posredstvom različitih alata
 • Troubleshooting Enterprise mreža koristeći infrastrukturne servisa kao što su Network Time Protocol (NTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Cisco Internetwork Operating System (Cisco IOS®) IP Service Level Agreements (SLAs), NetFlow i Cisco IOS Embedded Event Manager
 • Analiza mreže i primena troubleshooting alata koji uključuju show i debug komande, kao i najbolje prakse u okviru pronalaženja mrežnih problema.
 • Konfiguracija administrativnog pristupa Cisco IOS uređajima kroz CLI i Role-Based Access Control (RBAC), Access Control List (ACL) i Secure Shell (SSH)
 • Implementacija skalabilne administracije posredstvom Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) i lokalne korisničke baze
 • Funkcionalni opis enterprise sigurnosne arhitekture uključujući i funkciju VPN, content security, logovanje, endpoint security i firewall kao i ostale sigurnosne funkcije
 • Objašnjenje osnova, funkcionalnosti i princip rada Cisco DNA Center™ Assurance u okviru Intent-Based Networking u cilju postizanja mređne vidljivosti, proaktivnog nadgledanja i poboljšavanja aplikacionih performansi
 • Funkcionalni opis komponenti Cisco SD-Access rešenja uključujući node-ove, control plane fabric i data plane, kao i ilustracija funkcije VXLAN gejtveja.
 • Funkcionalni opis komponenti u okviru Cisco SD-WAN rešenja uključujući orkestraciju, management plane, control i data plane.
 • Osnovne koncepte i funkcije multicast protokola uključujući Internet Group Management Protocol (IGMP) v2/v3, Protocol-Independent Multicast (PIM) dense mode/sparse mode kao i rendezvous points (RP)
 • Osnovni koncept Quality of Service (QoS) i primenu iste u okviru enterprise mreža
 • Opis i primena osnovnih Python komponenti i uslova u cilju pisanja skripti
 • Opis mrežnih protokola za programabilnost uređaja kao što su Network Configuration Protocol (NETCONF) i RESTCONF
 • Opis API u okviru Cisco DNA Center i vManage

Ovaj modul obezbeđuje pripremu za polaganje stručnog ispita „350-401: ENCOR – Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies“, koji predstavlja sastavni deo sledećih Cisco sertifikata:

• CCNP Enterprise
• CCIE Enterprise Infrastructure
• CCIE Enterprise Wireless
• Cisco Certified Specialist – Enterprise Core  (ovaj sertifikat koji se direktno stiče polaganjem ENCOR ispita)

Comments are closed.