Laboratorija

Laboratorija je projektovana tako da zadovoljava visok kvalitet nastave. Svim uređajima je omogućen udaljeni (remote) pristup i On/Off opreme od 0-24h.

Labolarija raspolaže sa 10 radnih mesta sa 10 laptop računara najnovije generacije.

Router-i i switch-evi su smešteni u rek ormane sa patch panelima na kojima se završava horizontalno kabliranje unutar laboratorije. Time je omogućeno da studenti mogu da rade u realnim uslovima:

  • povezivanje lokalnih mreža
  • konfigurisanje switch-eva
  • podešavanje parametara krajnih mrežnih uređaja
  • međusobno povezivanje lokalnih mreža
  • konfigurisanje router-a.

Laboratorija sadrži i kompletnu opremu za kabliranje lokalnih mreža i merenje karakteristika kablirane mreže.

Virtuelna laborarorija

Virtuelna laboratorija je zasnovna na platformi za simulaciju rada mrežne opreme i namenjena je za učenje, dizajniranje, testiranje i traženje grešaka u računarskim mrežama.

Kroz ovu platformu je moguće sagledati kompeltno funkcionisanje računarskih mreža, počevši od osnova do naprednih funkcionalnosti, aplikacija i servisa, dok se istovremeno ostvaruje prilika za sticanje praktičnog iskustva koji se ogleda u radu sa Cisco opremom.

Polaznicima je omogućeno da koncepte za neka mrežna rešenja prvo oprobaju u virtuelnoj realnosti i tako svedu greške i troškove na minimum. Kao krajnji rezultat studenti dobijaju doboro teorijsko ali i praktično znaje.

Comments are closed.