Home
Novosti
O Cisco Networking Academy programu
Upis
CCNP R&S kurs
CCNA (R&S) kurs
CCNA Security
RCUB - Regionalna Cisco akademija
Cene kurseva
Linkovi
O nama
Kontakt
Cene kurseva

CCNA Routing and Switching (R&S) kurs

Cena CCNA (R&S) kursa po polazniku bez PDV-a iznosi:

900 evra za studente osnovnih studija Univerziteta u Beogradu i zaposlene na Univerzitetu u Beogradu

1120 evra za sve ostale polaznike

Postoji mogućnost plaćanja sva četiri semestra odjednom, čime se ostvaruje popust od 10%.

Za 3 ili više polaznika iz jedne institucije se ostvaruje popust od 10%.

Napomena: popusti se ne mogu spajati.

Plaćanje će se vršiti u dinarima prema navedenim cenama, po zvaničnom prodajnom kursu evra Narodne banke Srbije na dan izdavanja uplatnice ili računa. Plaćanje prilikom upisa je uslov za zauzeće mesta i mora da se izvrši u roku od dva dana od dana izdavanja upatnice/računa, dok za sve naredne semestre mora da se izvrši u roku od nedelju dana od dana izdavanja uplatnice/računa. Ukoliko plaćanje ne bude blagovremeno realizovano, račun može da bude korigovan u skladu sa promenom kursa. Plaćanje kompletnog iznosa za jedan semestar se vrši pre početka svakog semestra, i predstavlja neophodan uslov za pohađanje kursa.


CCNP Routing and Switching (R&S) kurs

Cena CCNP(R&S) kursa po polazniku bez PDV-a iznosi:

1280 evra

Postoji mogućnost plaćanja sva tri semestra odjednom, čime se ostvaruje popust od 5%.

Za 3 ili više polaznika iz jedne institucije se ostvaruje popust od 10%.

Svi naši CCNA polaznici ostvaruju 10% popusta.

Napomena: popusti se ne mogu spajati.

Plaćanje će se vršiti u dinarima prema navedenim cenama, po zvaničnom prodajnom kursu evra Narodne banke Srbije na dan izdavanja uplatnice ili računa. Plaćanje prilikom upisa je uslov za zauzeće mesta i mora da se izvrši u roku od dva dana od dana izdavanja upatnice/računa, dok za sve naredne semestre mora da se izvrši u roku od nedelju dana od dana izdavanja uplatnice/računa. Ukoliko plaćanje ne bude blagovremeno realizovano, račun može da bude korigovan u skladu sa promenom kursa. Plaćanje kompletnog iznosa za jedan semestar se vrši pre početka svakog semestra, i predstavlja neophodan uslov za pohađanje kursa.


CCNA Security kurs

Cena CCNA Security kursa po polazniku bez PDV-a iznosi:

660 evra

Za 3 ili više polaznika iz jedne institucije se ostvaruje popust od 10%.

Svi naši CCNA polaznici ostvaruju 10% popusta.

Napomena: popusti se ne mogu spajati.

Plaćanje će se vršiti u dinarima prema navedenim cenama, po zvaničnom prodajnom kursu evra Narodne banke Srbije na dan izdavanja uplatnice ili računa. Plaćanje prilikom upisa je uslov za zauzeće mesta i mora da se izvrši u roku od dva dana od dana izdavanja upatnice/računa, dok za sve naredne semestre mora da se izvrši u roku od nedelju dana od dana izdavanja uplatnice/računa. Ukoliko plaćanje ne bude blagovremeno realizovano, račun može da bude korigovan u skladu sa promenom kursa. Plaćanje kompletnog iznosa za jedan semestar se vrši pre početka svakog semestra, i predstavlja neophodan uslov za pohađanje kursa.