Home
Novosti
O Cisco Networking Academy programu
Upis
CCNP R&S kurs
CCNA (R&S) kurs
CCNA Security
RCUB - Regionalna Cisco akademija
Cene kurseva
Linkovi
O nama
Kontakt
Osnovne informacije o CCNA Security programu


CCNA Security kurs se sastoji od 85 časova uz prisustvo instruktora (intructor-led) i predstavlja jedinstveni kurs koji se nudi u okviru Cisco Networking Academy programa s obzirom da se u celosti bazira na veoma bitnom aspektu današnjeg networking-a, a to je mrežna bezbednost.

Predznanje koje je potrebno kako bi se ovaj kurs pratio je da polaznici budu na nivou Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) što predstavlja znanje koje odgovara prvoj polovini Cisco CCNA kursa. Kurs je zasnovan na hands-on pristupu i raspoloživim e-learning materijalima sa posebnim osvrtom na praktičnu primenu i sticanje iskustva u cilju razvoja network security veština. Sadržaj kursa je oblikovan tako da priprema polaznike za polaganje Cisco Network Security (IINS) (210-260) sertifikacionog ispita koji predstavlja assosiate nivo Cisco security usmerenja i obezeđuje Cisco CCNA Security sertifikat.

Da bi kandidati mogli da steknu CCNA Security sertifikat nakon pohađanja CCNA Security kursa i polaganja IINS 210-260 ispita, potrebno je da poseduju važeći CCNA Routing & Switching sertifikat u trenutku polaganja. Veoma bitna činjenica koja se treba napomenuti jeste da se uspešnim završetkom ovog kursa dobija vaučer od 50% popusta na cenu polaganja ispita 210-260 u Pearson VUE testing centrima koja trenutno iznosi 350$. Osim toga, pohađanjem ovog kursa, polaznici ostvaruju dodatne pogodnosti u vidu popusta na ostale kurseve koje RCUB akademija nudi, trenutno CCNA R&S i CCNP R&S, a uskoro i CCNA Wireless i CCNP Security.

Cisco CCNA Security kurs predstavlja naredni korak polaznicima koji žele da unaprede svoje CCNA znanje i veštine kao i da im pomogne da budu u toku sa zahtevima koji se očekuju od profesionalaca koji se bave zaštitom računarskih mreža i administratora generalno. Sadržaj ovog kursa predstavlja uvod u glavne security koncepte kao i veštine koje su neophodne za instalaciju, troubleshooting, nadgledanje i upravljanje mrežnim uređajima kako bi se očuvao integritet, poverljivost i raspoloživost podataka i uređaja.

Cisco CCNA Security kurs podrazumeva sticanje sledećih znanja i veština:

  • Polaznici stiču i razvijaju detaljno teoretso razumevanje relevantnih prinicpa mrežne bezbednosti kao i upoznavanje sa raspoloživim alatima, uređajima i konfiguracijama u kontekstu mrežne bezbednosti;
  • Kurs apostrofira praktičnu primenu znanja u cilju projektovanja, implementacije i podrške u domenu mrežne bezbednosti;
  • Različiti scenariji koji se baziraju na simulacijama u cilju sagledavanja bezbednosnih koncepata, a sve to kako bi se obezbedilo da polaznici detaljno i tačno sagledaju ponašanje mreže u kritični aspektima bezbednosti;
  • Kontinualno proveravanje znanja kako bi se polaznicima obezbedio trenutni feedback, a instruktoru ukazale na slabe tačke kod polaznika kako bi se mogle iskoreniti bilo kakve dileme oko gradiva iz domena bezbednosti računarskih mreža.

 

Detaljan sadržaj je opisan u tematskom pregledu kursa.

 

online prijava