Home
Novosti
O Cisco Networking Academy programu
Upis
CCNP R&S kurs
CCNA (R&S) kurs
CCNA Security
RCUB - Regionalna Cisco akademija
Cene kurseva
Linkovi
O nama
Kontakt
CCNP program - 2016

CCNP R&S sertifikat se sastoji iz polaganja tri ispita 300-101 ROUTE, 300-115 SWITCH, 300-135 TSHOOT i za svaki od tri ispita postoji odgovarajući kurs čiji je program usklađen sa zahtevima pojedinačnih ispita koji su potrebni za sticanje CCNP R&S sertifikata. Preporuka je da kandidati koji se prijavljuju za CCNP kurseve poseduju znanje ili opciono CCNA 200-120 sertifikat koji podrazumeva da je kandidat prethodno savladao osnovnu problematiku mrežnih tehnologija i da je spreman za dalju nadogradnju koja se nudi ovim kursevima.

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching sertifikat  potvrđuje sposobnost kandidata da izvrši planiranje, implementaciju, verifikaciju i troubleshooting LAN i enterprise klasa mreža. Osim toga, vlasnik ovog sertifikata je sposoban da aktivno sarađuje i učestvuje u rešavanju problema sa kadrovima zadruženim za implementirana security, voice i wireless rešenja. Ovaj kurs je idealan za one sa najmanje godinu dana radnog iskustva u mrežnom okruženju kao i za one koji su spremni da unaprede svoje veštine tako što će moći da primene kompleksnija mrežna rešenja. Oni koji ostvare CCNP R&S sertifikat su prethodno pokazali da imaju sposobnost koja se zahteva na korporativnim pozicijama kao što su mrežni inženjer, inženjer podrške, sistem inženjer ili mrežni tehničar. Znanje iz oblasti rutiranja i switching-a kao posledica pripreme ovog sertifikata obezbeđuje trajnu osnovu s obzirom da su ove veštine podjednako relevantne u današnjim fizičkim mrežama kao i budućim virtualizovanim mrežnim okruženjima.

CCNP R&S sertifikat se sastoji iz polaganja tri ispita 300-101 ROUTE, 300-115 SWITCH, 300-135 TSHOOT. Ovaj program ukupno sadrži 230 časova teoretskog i praktičnog rada uz prisustvo sertifikovanih Cisco instruktora. Pored toga, svi polaznici imaju mogućnost neograničenog online pristupa lab okruženju i samostalnog vežbanja kroz case study forme, tokokm trajanja kursa.

300-101 ROUTE

U okviru ovog kursa, kandidat stiče znanja i veštine koje su potrebne da se planira, implementira i nadgleda skalabilno mrežno okruženje. Fokus ovog kursa je na protokolima rutiranja kako IPv4 tako i IPv6, konkretno EIGRP i OSPF u enterprise okruženju, tako i BGP za realizaciju enterprise Internet konektivnosti. Osim prethodno navedenih protokola rutiranja, kurs sadrži i detaljno izučavanje redistribucije ruta, implementacije kontrole rutiranja kao i mehanizme obezbeđivanja Cisco rutera. Ovaj kurs sadrži 40 teoretskih i 30 praktičnih časova u laboratorijskom okruženju.

Pregled sadržaja 300-101 ROUTE kursa:

· Protokoli rutiranja, mrežne tehnologije kao i remote connectivity opcije;

· RIPng protokol u IPv6 okruženju;

· Način rada, tehnologije, metrike koje koristi EIGRP. Konfiguracija EIGRP u IPv4 i IPv6 okruženju uključujući i optimizaciju rada ovog protokola kroz konfiguraciju.

· Konfiguracija OSPFv2 u IPv4 i OSPFv3 u IPv6 okruženju;

· Multiarea OSPF protokol uključujući detaljan opis i analizu tipova mreža preko kojih ovaj protokol radi kao i optimizaciju OSPF baze.

· Redistribucija ruta i način implementacije sa primenom distribucionih lista, prefix lista i route mapa.

· Primena Cisco Express Forwarding (CEF) za efikasno prosleđivanje paketa;

· Implementacija kontrole putanja primenom policy based routing (PBR) kao i primena IP Service Level Agreement (IP SLA) mehanizma;

· Uspostavljanje enterprise Internet konektivnosti u IPv6 i IPv4 okruženju;

· Implementacija BGP u enterprise IPv4 i IPv6 okruženju;

· Obezbeđivanje Cisco rutera u skladu sa preporučenom praksom uključujući i povećanje nivoa bezbednosti u kontekstu protokola rutiranja.

 

300-115 SWITCH

Pohađanjem ovog kursa, kandidati se osposobljavaju da planiraju i implementiraju efikasno i skalabilnu enterprise mrežu. Primarni fokus ovog kursa jeste na Layer 2 i multilayer funkcionalnostima svičeva uključujući VLAN-ove, trunk-ove, agregaciju portova, inter-VLAN rutiranje, First Hop Redundancy (FHRP) protokole, spanning tree, a detaljno se izučava i high availability i security mehanizmi koji se primenjuju u L2 i L3 mrežama. Ovaj kurs sadrži 50 teoretskih i 40 praktičnih časova u laboratorijskom okruženju.

Pregled sadržaja 300-115 SWITCH kursa:

· Komponente Cisco Enterprise Campus Architecture, naročito detaljan pregled i analiza Layer 2 i multilayer svičeva;

· Switching Database Manager (SDM) šabloni i način njihove primene;

· Implementacija funkcionalnosti kao što su LLDP i PoE;

· VLAN i trunking

· Konfiguracija DHCP servera u IPv4 i IPv6 okruženjima;

· Konfiguracija Layer 2 i Layer 3 port agregacije;

· Različiti tipovi spanning tree protokola – STP, RSTP, PVST, MST;

· Implementacija inter-VLAN rutiranja na multilayer svičevima i ruterima;

· Mrežni servisi – NTP, SNMPv3, IP SLA, port mirroring, virutalizacija svičeva (vPC i VSS);

· FHRP protokoli u IPv4 i IPv6 okruženjima – HSRP, VRRP i GLBP;

· Implementacija mrežnih security funkcija – port security, storm control, DHCP snooping, IP source guard, dynamic ARP inspection, VLAN ACL, implementacija private VLAN;

· Primena eksternog autentifikacionog servera i IEEE 802.1X protokola.

 

300-135 TSHOOT

Kao poslednji kurs iz CCNP R&S kurseva, TSHOOT omogućuje kandidatima da nauče i steknu praksu sa različitim tehnikama nadgledanja i rešavanja problema u Layer 2 i Layer 3 mrežama kroz intenzivan rad u praktičnom okruženju sa osvrtom na realne probleme iz prakse kao rezultat otkaza ili ljudske greške. Kurs je organizovan kroz razmatranje niza različitih tipova organizacija u okviru kojih se detaljno analiziraju troubleshooting scenariji. Kandidat će rešavati veći broj tiketa, a u procesu rešavanja će morati da primenjuje stečeno znanje iz oblasti routing-a i switching-a. Ovaj kurs sadrži 70 teoretskih i praktičnih časova, uglavnom organizovanih u laboratorijskom okruženju.

Pregled sadržaja 300-135 TSHOOT kursa:

· Pristup rešavanju mrežnih problema i implementacija procedura;

· Preporučene troubleshooting prakse;

· Primena osnovnih i specijalizovanih troubleshoot alata;

· Detaljno izučavanje troubleshooting procedura i akcija kod sledećih segmenata:

o Internet konektivnost sa ISP

o OSPF, EIGRP, BGP uključujući i reditribuciju ruta;

o HSRP, VRRP i GLBP;

o EtherChannel;

o NTP, DNS, IP SLA, AAA, GRE;

o Konektivnost centralnih i udaljenih lokacija;

o SSH i Telnet problemi na mrežnim uređajima;

 

o DHCP;