Cena

CCNA Routing and Switching (R&S) kursCCNP Enterprise kursCCNP Security kursevi

Cena CCNA – Implenenting and Administering Cisco Solutions kursa po polazniku bez PDV-a iznosi:

900 evra za studente osnovnih studija Univerziteta u Beogradu i zaposlene na Univerzitetu u Beogradu

1120 evra za sve ostale polaznike

Postoji mogućnost plaćanja sva tri semestra odjednom, čime se ostvaruje popust od 10%.

Za 3 ili više polaznika iz jedne institucije se ostvaruje popust od 10%.

CCNA kurs, trajanja 200 časova, predstavlja prvi deo Networking Academy programa. Omogućeno je online praćenje nastave.

RCUB je pripremio Cisco virtuelnu laboratoriju koja u potpunosti simulira rad pravih uređaja. Materijal za CCNA kurs se nalazi u interaktivnoj multimedijalnoj formi i studentima je dostupan preko interneta (https://www.netacad.com/).

Laboratorija je projektovana tako da zadovoljava visok kvalitet nastave. Svim uređajima je omogućen udaljeni (remote) pristup i On/Off opreme od 0-24h.

Sa uspešnim završetkom ovog kursa dobijate vaučer od minimum 50% popusta na cenu polaganja ispita u nekom od licenciranih testing centara.

Napomena: popusti se ne mogu spajati.

Plaćanje će se vršiti u dinarima prema navedenim cenama, po zvaničnom prodajnom kursu evra Narodne banke Srbije na dan izdavanja uplatnice ili računa. Plaćanje prilikom upisa je uslov za zauzeće mesta i mora da se izvrši u roku od dva dana od dana izdavanja upatnice/računa, dok za sve naredne semestre mora da se izvrši u roku od nedelju dana od dana izdavanja uplatnice/računa. Ukoliko plaćanje ne bude blagovremeno realizovano, račun može da bude korigovan u skladu sa promenom kursa. Plaćanje kompletnog iznosa za jedan semestar se vrši pre početka svakog semestra, i predstavlja neophodan uslov za pohađanje kursa.

Cena CCNP Enterprise kursa po polazniku bez PDV-a iznosi:

1600 evra

Postoji mogućnost plaćanja oba semestra odjednom, čime se ostvaruje popust od 5%.

Za 3 ili više polaznika iz jedne institucije se ostvaruje popust od 10%.

Svi naši CCNA polaznici ostvaruju 10% popusta.

CCNP Enterprise sertifikat se sastoji iz polaganja dva ispita 350-401 ENCOR, 300-410 ENARSI. Ovaj program ukupno sadrži 90 časova teoretskog rada uz prisustvo sertifikovanih Cisco instruktora. Pored toga, svi polaznici imaju mogućnost online pristupa lab okruženju i samostalnog vežbanja kroz case study forme, tokokm trajanja kursa. Nastava se može pratiti i online.

Napomena: popusti se ne mogu spajati.

Plaćanje će se vršiti u dinarima prema navedenim cenama, po zvaničnom prodajnom kursu evra Narodne banke Srbije na dan izdavanja uplatnice ili računa. Plaćanje prilikom upisa je uslov za zauzeće mesta i mora da se izvrši u roku od dva dana od dana izdavanja upatnice/računa, dok za sve naredne semestre mora da se izvrši u roku od nedelju dana od dana izdavanja uplatnice/računa. Ukoliko plaćanje ne bude blagovremeno realizovano, račun može da bude korigovan u skladu sa promenom kursa. Plaćanje kompletnog iznosa za jedan semestar se vrši pre početka svakog semestra, i predstavlja neophodan uslov za pohađanje kursa.

Cena pojedinačnog kursa u okviru CCNP Security programa po polazniku bez PDV-a iznosi:

1000 evra

U slučaju prijave na 2 ili više kurseva u okviru programa ostvaruje se popust od 5%.

Za 3 ili više polaznika iz jedne institucije se ostvaruje popust od 10%.

Svi naši CCNA polaznici ostvaruju 10% popusta.

CCNP Security sertifikat se sastoji iz polaganja dva ispita i to technology core – SCOR ispita i jednog od 6 concentration ispita (SNCF, SISE, SESA, SWSA, SVPN, SAUTO). Svi polaznici imaju mogućnost online pristupa lab okruženju i samostalnog vežbanja kroz case study forme, tokokm trajanja kursa. Nastava se može pratiti i online.

Napomena: popusti se ne mogu spajati.

Plaćanje će se vršiti u dinarima prema navedenim cenama, po zvaničnom prodajnom kursu evra Narodne banke Srbije na dan izdavanja uplatnice ili računa. Plaćanje prilikom upisa je uslov za zauzeće mesta i mora da se izvrši u roku od dva dana od dana izdavanja upatnice/računa, dok za sve naredne semestre mora da se izvrši u roku od nedelju dana od dana izdavanja uplatnice/računa. Ukoliko plaćanje ne bude blagovremeno realizovano, račun može da bude korigovan u skladu sa promenom kursa. Plaćanje kompletnog iznosa za jedan semestar se vrši pre početka svakog semestra, i predstavlja neophodan uslov za pohađanje kursa.

Šta Vam nudimo?

Trening materijale
Suština treninga je da studenti pripreme i potpuno razumeju veštine, i potom ih primene na konkretnoj situaciji u praksi. Svi naši materijali su dostupni u online formi.
Virtuelnu laboratoriju
Nema potrebe da ulažete u skupu opremu. Naša virtuelna laboratorija pokreće softver i hardver koji vam je potreban za simulaciju rada prave opreme i namenjena je za učenje, dizajniranje, testiranje i traženje grešaka u računarskim mrežama.
Instruktor-led
Svi naši terninzi su instructor-led. Svi instruktori naše akademije, pored rada na prenošenju svog znanja polaznicima kurseva, aktivno učestvuju u inženjerskom radu na razvoju i održavanju poslovnih računarskih mreže, što im omogućava praktične veštine vezano za teme o kojima predaju.
Online nastava
Sva predavanja je moguće realizovati putem veb-konferencijskog alta koji obezbeđuje vođenje viskokvalitetnih, pouzdanih i bezbednih sastanaka sa više geografski udaljenih učesnika. Usluga je dostupna preko računara, tableta, laptopa ili mobilnog telefona.
Networking Academy program
Cisco Networking Academy je program za razvoj IT veština i izgradnju karijere  i namenjen je kako institucijama, tako i pojedincima širom sveta. Kursevi su tako osmišljeni da prate kompeltan razvojni put IT profesionalaca.
Rad na pravoj opremi
Laboratorija je projektovana tako da zadovoljava visok kvalitet nastave. Svim uređajima je omogućen udaljeni (remote) pristup i On/Off opreme od 0-24h. Laboratorija sadrži i kompletnu opremu za kabliranje lokalnih mreža i merenje karakteristika kablirane mreže.

 

Comments are closed.