Upis je u toku!

Prijavljivanje za novi ciklus CCNA programa
 
Prijavljivanje za novi ciklus CCNA programa
U toku je formiranje grupe za CCNA kurs. Predavanja počinju čim se oformi grupa. CCNA obuka okvirno traje 6 meseci. Predavanja će bit održavana 2 puta nedeljno. Za one koji to žele, omogućena je obuka putem servisa za učenje na daljinu. RCUB je pripremio Cisco virtuelnu laboratoriju koja u potpunosti simulira rad pravih uređaja. Materijal za…
Prijavljivanje za novi ciklus CCNP Enterprise programa
 
Prijavljivanje za novi ciklus CCNP Enterprise programa
U toku je prijavljivanje za novi ciklus CCNP Enterprise programa! Datum početka obuke zavisi od trenutka formiranja grupe i planiran je za početak januara 2021. godine. CCNP Enterprise sertifikat se stiče polaganjem minimum 2 ispita i za svaki od tih ispita postoji odgovarajući kurs čiji je program usklađen sa zahtevima pojedinačnih ispita koji su potrebni…
Prijavljivanje za novi ciklus CCNP Security programa
 
Prijavljivanje za novi ciklus CCNP Security programa
U toku je prijavljivanje za novi ciklus CCNP Security programa! Datum početka novog programa zavisi od trenutka formiranja grupe. CCNP Security sertifikat se stiče polaganjem minimum 2 ispita i za svaki od tih ispita postoji odgovarajući kurs čiji je program usklađen sa zahtevima pojedinačnih ispita koji su potrebni za sticanje CCNP Security sertifikata. Preporuka je da kandidati koji…

Šta vam nudimo?

Trening materijale
Suština treninga je da studenti pripreme i potpuno razumeju veštine, i potom ih primene na konkretnoj situaciji u praksi. Svi naši materijali su dostupni u online formi.
Virtuelnu laboratoriju
Nema potrebe da ulažete u skupu opremu. Naša virtuelna laboratorija pokreće softver i hardver koji vam je potreban za simulaciju rada prave opreme i namenjena je za učenje, dizajniranje, testiranje i traženje grešaka u računarskim mrežama.
Instruktor-led
Svi naši terninzi su instructor-led. Svi instruktori naše akademije, pored rada na prenošenju svog znanja polaznicima kurseva, aktivno učestvuju u inženjerskom radu na razvoju i održavanju poslovnih računarskih mreže, što im omogućava praktične veštine vezano za teme o kojima predaju.
Online nastava
Sva predavanja je moguće realizovati putem veb-konferencijskog alta koji obezbeđuje vođenje viskokvalitetnih, pouzdanih i bezbednih sastanaka sa više geografski udaljenih učesnika. Usluga je dostupna preko računara, tableta, laptopa ili mobilnog telefona.
Networking Academy program
Cisco Networking Academy je program za razvoj IT veština i izgradnju karijere  i namenjen je kako institucijama, tako i pojedincima širom sveta. Kursevi su tako osmišljeni da prate kompeltan razvojni put IT profesionalaca.
Rad na pravoj opremi
Laboratorija je projektovana tako da zadovoljava visok kvalitet nastave. Svim uređajima je omogućen udaljeni (remote) pristup i On/Off opreme od 0-24h. Laboratorija sadrži i kompletnu opremu za kabliranje lokalnih mreža i merenje karakteristika kablirane mreže.